• Chủ YếU
  • >
  • tiếp thị
  • >
  • 4 mẹo thương mại điện tử cho dịch vụ khách hàng Thứ Hai Điện Tử

4 mẹo thương mại điện tử cho dịch vụ khách hàng Thứ Hai Điện Tử

Vì vậy, bạn đã theo dõi danh sách kiểm tra của chúng tôi để chuẩn bị trang web thương mại điện tử của bạn cho Thứ Sáu Đen và Thứ Hai Điện Tử, nhưng bạn đã thực sự sẵn sàng chưa? Ngay cả khi bạn đã có hàng tồn kho sẵn sàng để đi, nhân viên cảnh giác, email nhắc nhở và theo dõi đã chuẩn bị, và các vật tư vận chuyển theo hàng, bạn vẫn có thể thiếu một thành phần quan trọng:

Dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi không nói về một trang Liên hệ với chúng tôi với một mẫu để khách hàng điền vào. Chúng tôi thậm chí không nói về một địa chỉ email trong tầm nhìn rõ ràng cho tất cả người mua hàng tìm thấy. Những chiến thuật này không mang lại kết quả ngay lập tức và người tiêu dùng muốn có kết quả ngay lập tức. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ dưới đây, 72% người tiêu dùng nói rằng phản ứng nhanh này là rất quan trọng khi mua trực tuyến. Có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn, 45% người mua hàng trực tuyến nói rằng họ đã đi nơi khác khi họ nhận được dịch vụ khách hàng kém trên các trang web thương mại điện tử.

Vì vậy, bây giờ bạn đã biết phản hồi nhanh quan trọng như thế nào, đặc biệt là vào những ngày mua sắm trực tuyến bận rộn nhất trong năm, làm thế nào bạn có thể cung cấp sự trực tiếp đó cho khách hàng của mình? Chúng tôi có một vài lựa chọn cho bạn.

1) Đảm bảo rõ ràng

Đôi khi người mua chỉ muốn biết họ có thể gửi lại một cái gì đó nếu việc mua hàng không hoạt động vì một số lý do. Tiết kiệm cho họ thời gian và công sức gửi email hoặc gọi điện thoại bằng cách gửi bảo đảm của bạn ở những nơi rõ ràng. Hãy chắc chắn rằng phông chữ lớn và dễ đọc, bài viết nổi bật so với văn bản xung quanh và thông điệp đó hoàn toàn rõ ràng. Bạn có thể ngạc nhiên khi có bao nhiêu khách hàng thoải mái mà không cần phải nhấc một ngón tay.

2) Tùy chọn liên hệ khác nhau

Trong một số trường hợp, một phản hồi email trong vòng 24 giờ là đủ tốt, nhưng khi người mua hàng có một số trang web thương mại điện tử mở và thẻ tín dụng của họ trong tay, họ muốn có câu trả lời ngay lập tức. Bằng cách cung cấp một số tùy chọn, bạn cung cấp cho người mua sức mạnh. Đảm bảo rằng các tùy chọn này được nhóm lại cùng một nơi và không nằm rải rác trên trang web của bạn. Một nút truy cập các phương thức liên lạc khác nhau là ý tưởng tốt nhất.

3) Trò chuyện trực tiếp

Khi người mua hàng mua hàng trực tuyến, họ có thể làm như vậy vì họ thích quá trình mua hàng im lặng. Một cuộc gọi điện thoại từ hoặc đến một đại diện dịch vụ khách hàng phá vỡ sự im lặng đó và có thể khiến cho việc thực hiện các nhiệm vụ khác trong khi mua sắm là không thể. Tùy chọn trò chuyện trực tiếp cho phép người mua tiếp tục đa nhiệm trong khi cũng nhận được câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần chắc chắn rằng một người thực sự đang điều khiển cuộc trò chuyện, vì người mua có thể biết liệu họ đã đạt đến một dịch vụ tự động hay chưa.

4) Truyền thông xã hội

Twitter và Facebook không nên là tất cả niềm vui và trò chơi. Nếu bạn không có khả năng thêm tùy chọn dịch vụ khách hàng vào trang web thương mại điện tử của mình trước khi Thứ Hai Điện Tử đến đây, hãy truy cập phương tiện truyền thông xã hội để giải quyết các vấn đề. Giám sát thường xuyên là chìa khóa để nắm bắt tất cả những câu hỏi và mối quan tâm đó, vì vậy ai đó nên quản lý các nền tảng khác nhau mọi lúc. Bạn có thể sử dụng các tài khoản truyền thông xã hội thông thường của mình để bình luận tại hiện trường hoặc tạo một tài khoản mới đặc biệt để hỗ trợ khách hàng.

Ghi chú từ một số trang web thương mại điện tử thành công nhất xung quanh và nỗ lực trả lời nhanh các câu hỏi của khách hàng. Bạn không muốn mất bất kỳ ai trong số 45% đó sẽ mua sắm đối thủ của bạn khi bạn không thể cung cấp trải nghiệm trực tuyến tích cực cho họ.

Làm thế nào khác bạn có thể cung cấp dịch vụ khách hàng một cách nhanh chóng cho người mua sắm thương mại điện tử của bạn? Có một phương pháp khác làm việc tốt cho bạn trong quá khứ? Chúng tôi muốn nghe tất cả về nó.

Bài TrướC «
TiếP Theo Bài ViếT