dịch vụ

Cách xây dựng chương trình giới thiệu khách hàng

Một trong những nguyên lý cơ bản của sự thành công của khách hàng là sử dụng dịch vụ của bạn để tạo ra những người ủng hộ cho doanh nghiệp của bạn. Một đội quân hạnh phúc của khách hàng hài lòng có thể làm rất nhiều công việc cho bạn. Và khi giới thiệu truyền miệng chiếm 20-50% trong hầu hết các quyết định mua h

Hướng dẫn cơ bản để tính toán, hiểu và cải thiện CAC năm 2019

CAC, hoặc chi phí mua lại khách hàng, là một số liệu kinh doanh quan trọng được sử dụng bởi các công ty trên toàn thế giới. Nó xác định các nguồn lực cần thiết cho một công ty để thu hút khách hàng mới và tiếp tục tăng trưởng. Nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình mở rộng cơ sở khách hàng mà vẫn kiếm được lợi nhuận, thì điều quan trọng là phải hiểu CAC là viết tắt của từ gì, tầm quan trọng của nó và cách nhóm của bạn có thể tính toán nó. Tổng chi phí bán hàng và tiếp thị bao gồm tất cả chi tiêu cho chương trình và tiếp thị, tiền lương, hoa hồng, tiền thưởng và chi phí liên qu